Vossakids-flyging kvar onsdag!

Nora Og Lerke

Me har billigare flyging for born kvar onsdag (bortsett frå sommarferien).
Oppmøte kl 17:20 og flyging frå kl 18:00. Vossakids er for born i alderen 5-15 år.

Pris er 350 kr pr born- og du får 3-10 minuttar flyging avhengig av kor mange born som deltek.

Me sel klyppekort på 5 eller 10 klypp for deg som skal delta på Vossakids jevnleg.

3000 kr for 10 klypp

1625 kr for 5 klypp

Korta er personlege og kan kun brukast på Vossakids-flyging av den personen kortet er utstedt til.

Klyppekorta kan kjøpast i resepsjonen hjå VossVind.

Påmelding til VossVind på telefon 40 10 59 99 eller e-post post@vossvind.no. 

Vel møtt!

Foto: Andreas Mosling