Pro flyer
Bli proflyer
20200219 Fotografi Voss Vind 5DMKIII MG 4615

Kva går pakka «Bli proflyer» ut på?

Pakka inneheld:   
4 x medium (4×6 min) pakker
Coaching heile vegen
Utstyr (heilhjelm og dress)
Highflight den første gonga (evt 2.om du har flydd før)
Video av alt

Kva lærer du?
Fly stabilt på mage – som er posisjonen ein må kunne for å fly alt anna
Svinge begge vegar
Fly opp og ned
Fly framover og bakover
Inn og ut av flykammeret utan assistanse
Coachen vil fylgja nivået og tilpassa til kvar enkelt

Kva skjer når du har blitt pro flyer?

Har du først blitt pro flyer, er du det livet ut
Billigare flyging
Events ilag med andre proflyere
Fly ilag med andre vener / dele flytid
Progresjon og meistring
Kan bli medlem av Voss Kroppsfykarlag med medlemsfordelar
Delta på lokale og nasjonale konkurransar

Prisar og betingelsar

Pris:
4000 kr per voksen
3500 kr per born / student / honnør

Betingelsar:
Pakka gjeld for per person (kan ikkje delast).
Du må kjøpe pakka i sin heilheit første dagen.
Ein kan ta pakka over ein dag, to dagar, ei veka, ein månad eller opp til maks 6 månadar frå første del er flydd.
Ein kan ha kurset aleine eller me kan organisere det for grupper / familiar.
Frå 5 år og oppover.
Proflyer-pris etter dette.

Har du flydd det siste året?   
3000 kr etterpå for 3 x medium pakke for voksne
2625 kr for born / student / honnør
Proflyer-pris etter dette

Denne pakka kan du kjøpe som gåvekort til nokon!

Korleis bookar eg?

Send oss ein epost til post@vossvind.no, eller ring oss på 40 10 59 99.
Me gler oss masse til å få deg med på laget og gjera deg til ein pro flyer !

Mogelege steg vidare som proflyer

Ryggflyging
Formasjonsflyging
Transitions
Freestyle
Dynamic
Carving
Layouts
Sitflyging
Freefly
Vertikalflyging