Opningstider
Opningstider

Opningstider:

Sommar 2024:

22.juni til 31. august 11:00-18:00
08.juli til 28.juli: 10:00-18:00

Utenfor ferie:

Onsdag-fredag: 12:00-20:00
Laurdag: 11:00-19:00
Sundag: 11:00-17:00

Sjå ledige tidspunkt i bookingkalendaren. Den er alltid live-oppdatert.
Me opnar opp for større grupper utanom opningstida, ta kontakt.

Opningstider i feriar:
Me held ope alle dagar i høst, jol, vinter, påske- og sommarferien.

Kontor:
Måndag-tysdag: 09:00-15:00
Onsdag-fredag: 09:00-20:00
Laurdag: 10:00-19:00
Sundag: 10:00-19:00

Her er me

Oberst Bulls veg 28, N-5705 VOSS
+47 40105999
post@vossvind.no

Grupper

For større grupper kan me opne utanom vanlege opningstider.
Ta kontakt på post@vossvind.no om det er ynskjeleg.

Vegbeskriving

Frå Oslo på E16, følg inn på RV 13 (mot Granvin og Odda) i cirka 200 meter, der er det skilta inn til «Vindtunnel» på høgre sida.

Frå Bergen på E16, ta mot Granvin etter at du har kome ut av Voss sentrum. Om du køyrer gjennom tunnelen frå Vangen, ta til høgre i rundkøyringa og køyr rett fram på denne vegen. Etter cirka 200 meter (500 meter om ein kjem frå tunnelen) er det skilta inn til «Vindtunnel» frå høgre.

Følg vegen som svingar som ein hestesko i cirka 800 meter, og du er framme ved vindtunnelen – ein stor trekledd bygning.