Bookingvilkår

Avbestillingar som følgje av COVID-19:

Me er veldig fleksible med avbestilling/ombooking  som følgje av restriksjoner, sjukdom/symptomer eller karantene. Ta kontakt med oss om dette er tilfelle.

Vanlege bookingvilkår:

Bookingar med mindre enn 30 minutt flytid:
Fram til 24 timar før avtale: fri kansellering og rebooking
Mindre enn 24 timar: ingen refusjon

Bookingar frå 30 min – opp til 2 timar flytid:
Fram til 1 veke før: fri kansellering og rebooking
1 veka til 24 timar før: 50% refusjon, kan gjera små endringar
Mindre enn 24 timar før: ingen refusjon

Bookingar frå 2 timar- opp til 5 timar flytid:
Fram til 2 veker før: fri kansellering og rebooking
2 veker frem til 24 timar før: 50% refusjon, kan gjera små endringar
Mindre enn 24 timar før: ingen refusjon

Bookingar med meir enn 5 timar flytid:
Fram til 4 veker før: fri kansellering og rebooking
4 veker til 24 timar før: 50% refusjon, kan gjera små endringar
Mindre enn 24 timar: ingen refusjon