Miljø

VossVind Drift AS er sertifisert som Miljøfyrtårn og skal vere ei miljøbevisst verksemd på alle nivå, med sunne verdiar som er forankra hjå alle tilsette.

  • Me jobbar for eit godt arbeidsmiljø med høg medarbeidarstilfredshet.
  • Me flyr på rein lokal energi. VossVind skal bruke energiforbruket til sjølve vindtunnelen så effektivt så mogeleg, oppretthalde gode rutinar.
  • VossVind har kontroll og styring med innkjøp. Gjenbruk og reperasjon før forbruk er eit prinsipp. Me vil stille krav til underleverandører, og velja dei som er grøne når det er fleire leverandørar å velja mellom.
  • VossVind sorterar og resirkulerar avfall.
  • VossVind er registrert som Fornøyelsespark med lovverk underlagt Statens Jernbanetilsyn (SJT), herunder sertifisering av anlegget, rutinar for kontroll, vedlikehald og drift, opplæring av tilsette, redningsplanar, rapportering av hendingar og krav til forsikring.
  • VossVind har ein omfattande internkontroll som omhandlar tryggleikstiltak for kvar enkelt aktivitet vi tilbyr, med tilhøyrande risikoanalyse.
  • VossVind fylgjer sjølvsagt alle krav om HMS, arbeidsmiljø, ansvarsforsikring og løyver.
  • Ta kontakt for meir informasjon eller rapportar.