Pristab

 • Voksen
 • Barn
 • Student
 • Honnør
 • Familie
 • Grupper
 • Firma

Alle våre pakker inkluderar:

 • Opplæring, instruksjon, og debrief av instruktør som fyl deg heile tida
 • Leige av utstyr inkludert

Liten pakke

(2 flygningar x 1.5 minutt)

For deg som ynskjer å prøve vindtunnelen og følelsen av å fly.

 • 2 flygingar á 1,5minutt
 • Tilsvarer 4 fallskjermhopp fra 12 000 fot.
Kr 440,- Per flygning
880 Kr. P/P
1
Book nå

Medium pakke

(4 flygningar x 1.5 minutt)

Vår anbefalte pakke for deg som ynskjer å prøve vindtunnelen, med betre tid til å lære og ha det kjekt. Kanskje meistrar du å fly på eigenhand?

 • 4 flygingar á 1,5 minutt
 • Tilsvarer 8 fallskjermhopp frå 12 000 fot
Kr 365,- Per flygning
1460 Kr. P/P
1
Book nå

Stor pakke

(6 flygningar x 1.5 minutt)

Vår premium pakke for deg som verkeleg vil føle meistring og sjølvtillit. Kanskje er du ein framtidig proflyer eller fallskjermhoppar?

 • 6 flygingar á 1,5 minutt 
 • Tilsvarer 12 fallskjermhopp frå 12 000 fot
Kr 330,- Per flygning
1980 Kr. P/P
1
Book nå

Alle våre pakker inkluderar:

 • Opplæring, instruksjon, og debrief av instruktør som fyl deg heile tida
 • Leige av utstyr inkludert
 • Alder: Frå 5 år opptil 18 år


Liten pakke barn

(2 flygningar x 1.5 minutt)

For deg som ynskjer å prøva vindtunnelen og følelsen av å fly.

 • 2 flygingar á 1,5minutt 
 • Tilsvarar 4 fallskjermhopp frå 12 000 fot


Kr 335,- Per flygning
670 Kr. P/P
1
Book nå

Medium pakke barn

(4 flygningar x 1.5 minutt)

Vår anbefalte pakke for gruppa som ynskjer å prøve vindtunnelen, med betre tid til å lære og ha det kjekt. Kanskje meistrar dykk å fly på eigenhand?

 • 4 flygingar per person
 • Tilsvarer 8 fallskjermhopp frå 12 000 fot
Kr 273,- Per flygning
1090 Kr. P/P
1
Book nå

Stor pakke barn

(6 flygningar x 1.5 minutt)

Vår premium pakke for deg som verkeleg vil føle meistring og sjølvtillit. Kanskje er du ein framtidig proflyer eller fallskjermhoppar?

 • 6 flygingar á 1,5 minutt 
 • Tilsvarer 12 fallskjermhopp frå 12 000 fot
Kr 243,- Per flygning
1460 Kr. P/P
1
Book nå

Gyldig studentbevis kreves for å kunne kjøpe studentpakker.

Alle våre pakker inkluderar:

 • Opplæring, instruksjon, og debrief av instruktør som fyl deg heile tida
 • Leige av utstyr inkludert


Liten pakke student

(2 flygningar x 1.5 minutt)

For deg som ynskjer å prøva vindtunnelen og følelsen av å fly.

 • 2 flygingar á 1,5minutt 
 • Tilsvarar 4 fallskjermhopp frå 12 000 fot
Kr 335,- Per flygning
670 Kr. P/P
1
Book nå

Medium pakke student

(4 flygningar x 1.5 minutt)

Vår anbefalte pakke for deg som ynskjer å prøve vindtunnelen, med betre tid til å lære og ha det kjekt. Kanskje meistrar du å fly på eigenhand?

 • 4 flygingar á 1,5 minutt
 • Tilsvarer 8 fallskjermhopp frå 12 000 fot
Kr 273,- Per flygning
1090 Kr. P/P
1
Book nå

Stor pakke student

(6 flygningar x 1.5 minutt)

Vår premium pakke for deg som verkeleg vil føle meistring og sjølvtillit. Kanskje er du ein framtidig proflyer eller fallskjermhoppar?

 • 6 flygingar á 1,5 minutt 
 • Tilsvarer 12 fallskjermhopp frå 12 000 fot
Kr 243,- Per flygning
1460 Kr. P/P
1
Book nå

Alle våre pakker inkluderar:

 • Opplæring, instruksjon, og debrief av instruktør som fyl deg heile tida
 • Leige av utstyr inkludert

Liten pakke honnør

(2 flygningar x 1.5 minutt)

For deg som ynskjer å prøve vindtunnelen og følelsen av å fly.

 • 2 flygingar á 1,5minutt
 • Tilsvarer 4 fallskjermhopp fra 12 000 fot.
Kr 335,- Per flygning
670 Kr. P/P
Book nå

Medium pakke honnør

(4 flygningar x 1.5 minutt)

Vår anbefalte pakke for deg som ynskjer å prøve vindtunnelen, med betre tid til å lære og ha det kjekt. Kanskje meistrar du å fly på eigenhand?

 • 4 flygingar á 1,5 minutt
 • Tilsvarer 8 fallskjermhopp frå 12 000 fot
Kr 273,- Per flygning
1090 Kr. P/P
Book nå

Stor pakke honnør

(6 flygningar x 1.5 minutt)

Vår premium pakke for deg som verkeleg vil føle meistring og sjølvtillit. Kanskje er du ein framtidig proflyer eller fallskjermhoppar?

 • 6 flygingar á 1,5 minutt 
 • Tilsvarer 12 fallskjermhopp frå 12 000 fot
Kr 243,- Per flygning
1460 Kr. P/P
Book nå

Det må vera minst eitt barn (5-17 år) med for å kjøpe famliepakker.

Alle våre pakker inkluderar:

 • Opplæring, instruksjon, og debrief av instruktør som fyl deg heile tida
 • Leige av utstyr inkludert


Liten familiepakke
3 personar

(2 flygingar x 1,5 minutt p/p)

For familien som ynskjer å prøva vindtunnelen og følelsen av å fly.

 • 2 flygingar per person
 • Tilsvarar 4 fallskjermhopp frå 12 000 fot
 • Det må vera minst eitt barn for å kjøpe familiepakker
Kr 353,- Per flygning
2115 Kr. P/P
3
Book nå

Medium familiepakke
3 personar

(4 flygingar x 1,5 minutt p/p)

For familien som ynskjer å prøva vindtunnelen og følelsen av å fly.

 • 4 flygingar per person
 • Tilsvarar 8 fallskjermhopp frå 12 000 fot
 • Det må vera minst eitt barn for å kjøpe familiepakker
Kr 301,- Per flygning
3615 Kr. P/P
3
Book nå

Stor familiepakke
3 personar

(6 flygingar x 1,5 minutt p/p)

Vår premium pakke for familien som verkeleg vil føle meistring og sjølvtillit. Kanskje er dykk ei framtidig proflyer eller fallskjermhoppar?

 • 6 flygingar per person
 • Tilsvarer 12 fallskjermhopp frå 12 000 fot
 • Det må vera minst eitt barn for å kjøpe familiepakker
Kr 283,- Per flygning
5100 Kr. P/P
3
Book nå

Online booking for grupper/bedrift fungerer ikke enda. Kontakt oss på post@vossvind.no for bestilling.

Me har gruppepakker for 5 personar og oppover. Desto flere dere er – desto rimeligere det er. For større grupper (20+ personer), kontakt oss på post@vossvind.no for booking.

Alle våre pakker inkluderar:

 • Opplæring, instruksjon, og debrief av instruktør som fyl deg heile tida
 • Leige av utstyr inkludert

Liten gruppepakke
5-10 personar

(2 fygingar x 1,5 minutt p/p)

For gruppen som ynskjer å prøva vindtunnelen og følelsen av å fly.

 • 2 flygingar per person
 • Tilsvarar 4 fallskjermhopp frå 12 000 fot
Kr 420,- Per flygning
840 Kr. P/P
5
Book nå

Medium gruppepakke
5-10 personar

(4 flygingar x 1,5 minutt p/p)

Vår anbefalte pakke for gruppa som ynskjer å prøve vindtunnelen, med betre tid til å lære og ha det kjekt. Kanskje meistrar dykk å fly på eigenhand?

 • 4 flygingar per person
 • Tilsvarer 8 fallskjermhopp frå 12 000 fot
Kr 349,- Per flygning
1395 Kr. P/P
5
Book nå

Stor gruppepakke
5-10 personar

(6 flygingar x 1,5 minutt p/p)

Vår premium pakke for gruppen som verkeleg vil føle meistring og sjølvtillit. Kanskje er dykk ei framtidig proflyer eller fallskjermhoppar?

 • 6 flygingar per person
 • Tilsvarer 10 fallskjermhopp frå 12 000 fot
Kr 315,- Per flygning
1890 Kr. P/P
5
Book nå

Online booking for grupper/bedrift fungerer ikke enda. Kontakt oss på post@vossvind.no for bestilling.

Me har gruppepakker for 5 personar og oppover. Desto flere dere er – desto rimeligere det er. For større grupper (20+ personer), kontakt oss på post@vossvind.no for booking.

Alle våre pakker inkluderar:

 • Opplæring, instruksjon, og debrief av instruktør som fyl deg heile tida
 • Leige av utstyr inkludert