VossVind 5 år !!

5-ar-enkel-3

28.april 2017 vert VossVind 5 år. Dette vil me feire heile veka, og DU er invitert 🙂

Bart 5 aar

Hugs oppmøte 40 min før på alle flygingane.

After Work er for alle – ein treng ingen forkunnskap i forkant for å fly!

Vossakids er for born mellom 5-15 år, både dei som har flydd før eller ikkje

Huck Jam er for dei som har flydd før. Her vert tida fordelt på alle, og  farten vert tilpassa dei forskjellige nivåa til dei som deltek.

Vert med å feir oss! 🙂