Midlertidig stengt 12.mars – 13.april

Hei alle saman!

Helsedirektoratet har i dag fatta vedtak – med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd – om midlertidig stenging/kansellering av:
– Kulturarrangementer
– Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innandørs og utandørs.
– Alle verksemder i serveringsbransjen med unntak av serveringsstadar der det føregår servering av mat, det vil seia kantiner og spisestader som kan leggje til rette for at besøkjande kan halde minst 1 meters avstand.
– Servering av mat skal ikkje skje som buffet. Serveringsbransjen omfattar restaurant, bar, pub og uteliv.
– Treningssentre
– Verksemder som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknande
– Symjehallar, badeland og liknande

Vedtaket trer i kraft kl 18:00 i dag – og varar i fyrste omgang til 26. mars 2020. Me stenger derfor VossVind i same periode. Alle som har bestilt flytid i gitte periode vil verta kontakta av oss.

OPPDATERING:

Me fortset dugnadsånden mot å stoppe spreiinga av viruset. Etter dei nye oppdateringane frå myndigheitene, held VossVind derfor vidare stengt til etter påske (til og med 13.april etter noverande anbefaling). Me vil kontakte alle som har bookingar i denne komande perioden. Draum deg vekk no, fly seinare.