Informasjon om covid-19 tilrådingar

14. januar 2022: Oppdatert informasjon om covid-19 tilrådingar:

Me held ope, og gjeninnføra smittevernstiltaka me har hatt før. 

Desse har me gode erfaringar med frå i sommar, og det er trygt å fly hjå oss. 

Me vil informera deg om gjeldande COVID-forholdsreglar:

 Ta med og bruk munnbind til ei kvar tid (gjeld alle over 12 år)

– Eventuelt publikum må komma til oppsett flytid.

– Kom til tida du skal møte, og ikkje før, slik at det til ei kvar tid er færrast mogeleg personar til stades 

– Alt utstyr de låner vil bli vaska / i «karantene» i henhold til retningslinjer Norges luftsportsforbund har satt 

– Hald deg heime om du er sjuk, me er ikkje strenge på avbestillingar i desse tider. 14. desember 2021: Oppdatert informasjon om covid-19 tilrådingar:

Med dei nye nasjonale tiltaka for å avgrensa smitten, må me dessverre stenga for førstegangsflygere dei neste fire vekene.

Alle med bookingar i denne perioden vil verta kontakta direkte av oss. Me gler oss til å fly med dykk ved ei seinare anledning.

Me vil framleis halda ope for trening av proflyers. Opningstidene vil bli reduserte og tilpassa etter behov.

3. desember 2021: Oppdatert informasjon om covid-19 tilrådingar:

Med nye høge smittetal i landet, vil me gjeninnføra smittevernstiltaka me har hatt før. 

Desse har me gode erfaringar med frå i sommar, og det er trygt å fly hjå oss. 

Me held ope som vanleg, og fyl nasjonale og lokale retningslinjer. 

Me vil informera deg om gjeldande COVID-forholdsreglar:

 Ta med og bruk munnbind til ei kvar tid (gjeld alle over 12 år)

– Maks 24 stykk i bygget + tilsette. Bookingane vil med dette vera reduserte, og ein kan dessverre ikkje ha med seg så mange publikum (maks 1-2 stk per person som flyg).

– Kom til tida du skal møte, og ikkje før, slik at det til ei kvar tid er færrast mogeleg personar til stades 

– Alt utstyr de låner vil bli vaska / i «karantene» i henhold til retningslinjer Norges luftsportsforbund har satt 

– Hald deg heime om du er sjuk, me er ikkje strenge på avbestillingar i desse tider. 

24. september 2021: Oppdatert informasjon om covid-19 tilrådingar:

Grunna mykje mindre smitte i Noreg, går me no bort frå munnbindpåbodet i bygget. Me ynskjer framleis at alle held avstand, brukar antibac og held seg heima om ein er sjuk. Me gler oss til å gå tilbake til ein meir normal kvardag!

12. juli 2021: Oppdatert informasjon om covid-19 tilrådingar:

Etter Ekstremsportveko i veke 26 vart det registrert nokre smittetilfeller. Mesteparten av tilfella var av folk som ikkje held til på Voss og har reist vidare. Me i VossVind har ikkje fått noko antydning på at dette gjaldt oss, men fyl situasjonen tett. Me har frå før av strenge smittevernsreglar med til dømes påbud om munnbind i bygget, og kontroll på antal personar i bygget mtp avstand, og dette vil me fortsette med så lenge som det er behov for utover året. Me held ope som planlagt, og om noko skjer vil alle det gjeld sjølvsagt få informasjon. 

Elles gjeld dette fortsatt: 
Me vil informera deg om gjeldande COVID-forholdsreglar:

 Bruk munnbind til ei kvar tid (over 12 år)

– Maks 24 stykk i bygget + tilsette. Bookingane vil med dette vera reduserte, og ein kan dessverre ikkje ha med seg publikum (maks 1-2 stk).

– Kom til tida du skal møte, og ikkje før, slik at det til ei kvar tid er færrast mogeleg personar til stades 

– Alt utstyr de låner vil bli vaska / i «karantene» i henhold til retningslinjer Norges luftsportsforbund har satt 

– Hald deg heime om du er sjuk, me er ikkje strenge på avbestillingar i desse tider. 

15.juni 2021: Oppdatert informasjon om covid-19 tilrådingar:

Me vil informera deg om gjeldande COVID-forholdsreglar:

 Bruk munnbind til ei kvar tid (over 12 år)

– Maks 24 stykk i bygget + tilsette. Bookingane vil med dette vera reduserte, og ein kan dessverre ikkje ha med seg publikum (maks 1-2 stk).

– Kom til tida du skal møte, og ikkje før, slik at det til ei kvar tid er færrast mogeleg personar til stades 

– Alt utstyr de låner vil bli vaska / i «karantene» i henhold til retningslinjer Norges luftsportsforbund har satt 

– Hald deg heime om du er sjuk, me er ikkje strenge på avbestillingar i desse tider.

14.april 2021: Oppdatert informasjon om covid-19 tilrådingar:

Me opnar opp att frå og med 16.april!
Covid 19-restriksjonar, frå og med 16.april (per no så lenge trinn 1 av gjenopninga gjeld):

Generelt:
– Maks 24 stykk i bygget + tilsette
– Bruk munnbind til ei kvar tid
– Det anbefales å ikkje reisa unødvendig mellom kommunane, og gjester som kjem frå område med høg smitta er sterkt anbefalt å ikkje koma til vindtunnelen
– Hald deg heime om du er sjuk

Fyrstegongsflygande:
– Opent for fyrstegongsflygande, så lenge me held under 10 stykk per gruppe. Bookingane vil med dette vera reduserte, og ein kan dessverre ikkje ha med seg publikum.
– Skulegrupper som er i same kohort kan koma og fly, og då kan fleire enn 24 stk vera i bygget

Proflyere:
– Kom når du skal fly, og ikkje opphald deg lenger i bygget enn nødvendig grunna eit maks antal personar i bygget.
– Me ynskjer at du bruke eige utstyr
– Presiserar at om du kjem frå område med høg smitte og eigne regionale tiltak, ser me helst du kjem tilbake når smitten har gått ned

Registrerte toppidrettsutøvere i Norges Luftsportsforbund:
– Kan koma og fly i tida me har ope – ta direkte kontakt for booking

25.mars 2021: Oppdatert informasjon om covid-19 tilrådingar:

Grunna nye nasjonale tiltak frå regjeringa, held me stengt frå 25. mars til og med 12. april. Alle med bookingar denne perioden vil verta kontakta direkte av oss.

12.Februar 2021: Oppdatert informasjon om covid-19 tilrådingar:

Me opnar for flyging att tysdag 23.februar!

Per no har me begrensa opningstider, fyl med på bookinga på nettsida vår, den er oppdatert til ei kvar tid

12.Februar 2021: Oppdatert informasjon om covid-19 tilrådingar:

Regjeringa  vidareførar tiltaka, og me må halda midlertidig stengt.
Ta vare på kvarandre, me sjåast! 🙂

07.Februar 2021: Oppdatert informasjon om covid-19 tilrådingar:

Grunna nye lokale tiltak frå regjeringa, må me frå kl.18:00 i dag 7.februar til og med 14. februar halde stengt. Alle med bookinger denne perioden vil verta kontakta direkte av oss.

04. januar 2021: Oppdatert informajon om covid-19 tilrådingar

Me vil gjerne halda ope, og for at alle skal vera trygge ynskjer me at alle fyl desse reglane hjå oss:

 • Alle må ha på seg munnbind når ein er i bygget.
 • Kom til ditt oppmøtetidspunkt, og ikkje før, slik at det til ei kvar tid er færrast mogeleg personar til stades.
 • Begrens antal publikum som vert med for å sjå deg fly.
 • Hald avstand og vask hender.
 • Hald deg heime om du er sjuk eller har symptoma.

Ellers oppmodar me alle til å fylgje dei nasjonale retningslinjene og unngå unødvendige reiser i inn- og utland.

10. desember 2020: Oppdatert informajon om covid-19 tilrådingar

Me opnar opp att moglegheita til å booke flytid på nett! 😀

Som ein del av smittevernet hjå oss, så ynskjer me sterkt å tilrå dei som kjem frå «raude soner» i Norge, om å ikkje koma til oss før de har vore på Voss / sjølvpålagt karantene i 10 dagar. Les meir om anbefalingar frå Helsenorge her: https://www.helsenorge.no/koronavirus/jul/#hjem-til-julVoss tilrår munnbind om ein ikkje har moglegheit til å halda meir enn 1 meter avstand, så me ynskjer at alle brukar munnbind i bygget vårt.Utover dette har me eigne smittevernstiltak, og flyging hjå oss er trygt.Me gler oss til å fly med dykk!

25. november 2020: Oppdatert informasjon om covid-19 tilrådingar

Med dei forlenga restriksjonane, vil det ikkje vera mogeleg å tinge flytid på nettsida fram til 15.desember. Det er framleis mogeleg å kjøpe gåvekort.

6. november 2020: Oppdatert informasjon om covid-19 tilrådingar

Me fylgjer nasjonale og lokale tilrådingar for å bekjempe covid-19.

Ei anbefaling som gjeld for heile landet no er å unngå unødvendige innanlandsreiser, samt at alle i dei komande vekene i størst mogeleg grad skal halde seg heime og begrensa sosial kontakt med andre menneske.

Med bakgrunn i dette vil me kontakte alle som har tinga flytid hjå oss dei neste vekene og gje dykk tilbod om å endre tinginga. Har du spørsmål til tinginga di send oss gjerne ein epost på post@vossvind.no.

Det vil ikkje vera mogeleg å tinge flytid på nettsida vår fram til 1. desember. Det er framleis mogeleg å kjøpe gåvekort.

Me vil publisera oppdatering til tilrådingar om/når dette kjem.

Sjå regjeringa si pressemelding frå 5. november her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/-hold-dere-hjemme-ha-minst-mulig-sosial-kontakt/id2783763/

22.mai 2020: Oppdattert informasjon om covid-19 tilrådingar

Det er veldig kjekt å kunne dele at me opnar opp att, og me gler oss til å fly med dykk! 🙂

Me tek smittevern på alvor, og her er nokon av tiltaka me har når me opnar opp att:

 • Om du ikkje føler deg frisk, gje oss ein lyd og hald deg heime (me er ikkje strenge på avbestillingsreglar i desse dagar).
 • Bruk antibac / vask hendene når du kjem og forlet bygget, og ellers ved behov.
 • 1 meter avstand til andre i bygget så lenge ein ikkje er i same hushald.
 • Host i albuen
 • Ver venleg og book i forkant. For at me skal ha kontroll på antal. personar i bygget, vil me helst i forkant vite kor mange som har booka (så slepp de ein bomtur 😉 ).
 • Me prøver å ha minst mogeleg folk i bygget (det er derfor fint om ikkje så altfor mange vert med som publikum utanom dei som skal fly).
 • Før og etter ein flyr må alle ta på antibac. Inne i luftkammeret ved vindtunnelen vil lufta bli bytt ut kontinuerlig, så det er det same som å sitte utendørs i vind.
 • Garderobar vil vera stengt, så ha på deg lette og ledige kle som du kan ha under flydressen (det er varmt inne i tunnelen).
 • Fylg og lytt til instruktøren.
 • Alt utstyr de låner vil bli vaska / i «karantene» i henhold til retningslinjer Norges Luftsportforbund har satt.

De kan booka på nett eller ved å senda ein e-post til post@vossvind.no.

Me sjåast!