EM april 2018

em-vossvind

I april 2018 skal Voss Kroppsfykarlag på vegne av NLF arrangere det første Europiske Meisterskap hjå VossVind.

Program:
11.april                      Opningsseremoni
12.-14.april              Konkurransedagar
14.april                      Premieutdeling og bankett
15.april                      Avreise

Disiplinar:
4-way FS (open, female, junior)
4-way VFS (open, junior)
Dynamic 2-way (open, junior)
Dynamic 4-way (open, junior)
Freestyle (open, junior)

Ei eige internettsida og facebook event vil koma i løpet av hausten 2017.