Ei luftig Ekstremsportveke?

ELN6258-copy

Vil du fly hå oss under Ekstremsportveko 24. – 30. juni?

Ting individuell flypakke hjå oss før 24. juni og få 25% rabatt.

For tinging/booking:

Kontakt oss på telefon 40 10 59 99 eller e-post post@vossvind.no. Rabatterte flypakker kan ikkje tingast på nett.