Proflyer offseason offer 2021/2022

Proflyer offseason offer 2021/2022

Vilkår:

Fly 10 timar til full pris (off peak, 4200 kr, og / eller on peak, 4600 kr*), og få den 11.timen gratis.
Du betalar kvar gong du flyr = ingen høge forskotsbetalingar.

Avtalen er gyldig mellom 01.09.2021 og 30.04.2022, og alle 11 timar må vera flydd i dette tidsrommet.

Tida er personleg og kan ikkje delast med andre.
Avtalen gjeld for enkeltpersonar eller faste lag inntil fire personar.

Ikkje gyldig i skuleferiane eller raude dagar (om du flyr på desse dagane vil ikkje dei verta rekna med som ein del avtalen).
Laurdag: Ingen proflyer-tid mellom 12:00-18:00

Sundag: Inger proflyer-tid mellom 12:00-16:00

La resepsjonen vite at du ynskjer denne avtalen, slik at me kan starta å logga flytida di frå byrjinga av. Kvar gong du bookar må du sei at du har denne avtalen.
Om du flyr på camp, gje beskjed til både coachen din, samt resepsjonen, at du har denne avtalen.

Avtalen kan ikkje kombinerast med andre avtalar.

Denne avtalen kan brukast fleire gonger – dvs at for kvar gong du har flydd 10 timar til fullpris i denne perioden innafor rammene, så får du den 11.timen gratis.

*off peak: tysdag – fredag klokka 16:00
on peak: Fredag frå klokka 16:00, heile laurdag og sundag